O nás


 

Studentský soubor proFIdivadla (Pro Fakultu informatiky divadla) vznikl roku 1998 původně jako spontánní zájmová záležitost jedné fakulty. Od roku 2006 pak působí na Fakultě informatiky MU v rámci celouniverzitně volitelného předmětu Divadelní hra. Během jarního semestru je vždy nastudována inscenace, jejíž premiéra probíhá u příležitosti Dies Academicus. V týdenních odstupech pak následují repríza a derniéra na brněnských divadelních scénách; nejnověji v prostorách Univerzitního kina SCALA.

 

ProFIdivadlo je koncipováno jako specifický kurz komunikačních dovedností, praktický seminář kreativity a týmové spolupráce. Nestaví proto na osvědčených hvězdách, nýbrž si každý rok v konkurzu do realizačního týmu vybírá vždy nové studenty. Mají možnost si vyzkoušet role herců, tvorbu scény a kostýmů, skládání scénické hudby, ozvučení inscenace, práci se světelnou technikou, inspici, nápovědu, propagaci atp. V Amatérech třeba hrálo pouze 14 herců, avšak celý kolektiv měl dohromady 71 účastníků. Pro tento soubor je více nežli výsledek představení podstatný průběh jeho vzniku, tedy fungování divadelní party, která táhne za jeden provaz a společně usiluje o co nejlepší výsledek. Uplatní se zde proto i studenti se specifickými nároky, třeba jedinci s pohybovými vadami, neslyšící, zahraniční studenti programu Erasmus a další. Dramaturgie pro ně každoročně upravuje i vytváří role podle potřeby.

 

Právní entitou proFIdivadla je Spolek hrajících informatiků, IČO 215 89 771, vedený pod spisovou značkou L 29865 u Krajského soudu v Brně.