Labyrint světa a lusthauz srdce /2000/


Realizačnímu týmu se podařilo enviromentálně-divadelním způsobem vyvolat u diváku pocit Světa transponovaného do budovy fakulty. Od scény ke scéně se děj přesunoval labyrintem školních chodeb, schodišť, poslucháren, vestibulů, nádvoří. Režijní úprava posílila epičnost hry, scénografie kladla důraz spíše na znakovost, než na přímý estetický vjem. Studentské divadlo prokázalo režijní nápaditost a schopnost týmové spolupráce. Ve hře byla rovněž použita originální hudba.

 

Režie Robert Král.