Připravujeme

Studentské ProFIdivadlo Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

uvádí v rámci Dies Academicus 2023 hru Colina Higginse

Harold a Maude

Romantický příběh lásky osmnáctiletého Harolda k osmdesátileté Maud pod taktovkou zbrusu nového režijního tandemu. Tady je svět ještě v pořádku!

  • Premiéra středa 17. května 2023 od 19:30 hodin, posluchárna D1 Fakulty informatiky MU, Botanická 68a, Brno, vstup zdarma
  • Repríza a derniéra středa 24. května 2023 od 17:00 a od 19:30 hodin, Univerzitní kino SCALA, Moravské náměstí 3, Brno, vstupné dobrovolné
  • Konkurz na obsazení rolí a realizačního týmu: středa 15. února 2023 od 18:00 hodin v posluchárně D1
  • Zkoušky vždy ve středu od 18:00 hodin do asi 21:30 hodin
  • Víkendová zkouška před premiérou bude v sobotu a neděli 13. a 14. května 2023
  • Generální zkouška celého představení neděle 14. května od 19:30 hodin v D1

 


Naše univerzita nevychovává pouze odborníky v daném oboru, nýbrž usiluje o všestrannou kultivaci osobnosti svých absolventů. K tomu může dopomoci, mimo jiné, i studentské divadlo. A je zajímavé, že na fakultě informatiky nebylo založeno shora, usnesením nějaké rady moudrých. To už by nejspíše dávno atrofovalo a odumřelo. Vzniklo naopak spontánně jako studentská recese, jako zhmotnění radosti a hravosti informatiků. Samotný název proFIdivadlo (pro fakultu informatiky divadlo) napadl jednu studentku a je sám o sobě provokativní: co si ty nula jedna mozečky hrají na teatrologické profesionály! První představení proFIdivadla měla tedy ráz notně performativní a zalomený do černého humoru. Třeba přelet horkovzdušného balónu nad FI doprovázely mažoretky ze Zakřan spolu s profesionální boxerskou exhibicí úřadující mistryně republiky a pro tuto příležitost napsal náš student pěveckou kreaci kontraaltisty, kterou zapěl student tohoto oboru z JAMU za doprovodu studentů našich. Jiným příkladem začátků proFIdivadla byla mezinárodní konference neofeminismu, a to včetně inzultace prezidenta konference rozezlenou feministkou.
 
Časem však vyvstal problém se zajištěním posluchárny na zkoušky divadla, neboť přednost před zájmovou činností měly oficiální předměty. Tak to pan děkan rázně vyřešil založením předmětu Divadelní hra. Předmětu otevřenému studentům všech fakult MU. Zápočty pro uvedený předmět mohou být uděleny pouze jednou, takže opakované působení v proFIdivadle je kreditově nezištné. Například v roce 2018 sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo předmět zapsáno a 18 zápočet obdrželo.
 
Od samého začátku komponujeme a nahráváme výhradně vlastní scénickou hudbu. Pokud převezmeme literární předlohu, vytvoříme podle ní vlastní scénář, ušitý na míru osobité poetice souboru. Foglarovy Rychlé šípy jsme kupříkladu zarámovali do politických procesů padesátých let, kdy Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka zatočí s Mirkem Dušínem a spol. jako s agenty Vatikánu. Nebo na premiéru Katyně v roce 2017 přijel osobně autor stejnojmenné románové předlohy Pavel Kohout a příjemně překvapen naší verzí napsal následně ke svým 90. narozeninám verzi vlastní, věnovanou proFIdivadlu.
 
Při konkurzech na role obsazujeme přednostně prvoherce, aby si co nejvíce nových studentů zahrálo. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Role přizpůsobíme i studentům se specifickými nároky. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. Máme za těch 21 let trvání své pamětníky i svá specifika. Vžilo se třeba u nás v rozhovorech tabu politiky a programování, zatímco zvířátkům a vaření se meze nekladou.
 
V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické. Jsme proFIdivadlo študácky radostné s takovým přesahem do soudobého evropského umění, že by obrozenští Lumírovci mrkali.