V roce 2024 proFIdivadlo uvádí

Kouř

Představitelé Mirka, Kotěte a Arnošta ze hry Kouř

 

Studentské proFIdivadlo letos uvede svou adaptaci scénáře Tomáše VorlaLumíra Tučka, podle kterého v roce 1990 vznikl kultovní film Kouř. Mirek, Kotě, Arnošt – poznáváte je?

 

Inscenace zachycuje formou rytmického muzikálu střet idealistického inženýra Mirka s marnomyslnou pracovní kulturou socialistické fabriky. Personál podniku, až na kost zajetý ve starých kolejích, navenek nadmíru produktivní a plnící plán na 120 %, Mirkovy snahy o změnu zcela utápí. Jedinou blýskavou hvězdou na zakouřeném nebi socialistického maloměsta se pro frustrovaného Mirka stává naivní naděje na lásku.

 

Více o našem představení si přečtěte na stránce https://kour.profidivadlo.cz/.