ProFIdivadlo


Studentský soubor ProFIdivadla (Pro Fakultu informatiky divadla) vznikl roku 1998 původně jako spontánní zájmová záležitost jedné fakulty. Od roku 2006 pak působí na Fakultě informatiky MU v rámci celouniverzitně volitelného předmětu Divadelní hra. Během jarního semestru je vždy nastudována inscenace, jejíž premiéra probíhá u příležitosti Dies Academicus. V týdenních odstupech pak následují repríza a derniéra na brněnských divadelních scénách; nejnověji v prostorách Univerzitního kina SCALA.


ProFIdivadlo je koncipováno jako specifický kurz komunikačních dovedností, praktický seminář kreativity a týmové spolupráce. Nestaví proto na osvědčených hvězdách, nýbrž si každý rok v konkurzu do realizačního týmu vybírá vždy nové studenty. Mají možnost si vyzkoušet role herců, tvorbu scény a kostýmů, skládání scénické hudby, ozvučení inscenace, práci se světelnou technikou, inspici, nápovědu, propagaci atp. V Amatérech třeba hrálo pouze 14 herců, avšak celý kolektiv měl dohromady 71 účastníků. Pro tento soubor je více nežli výsledek představení podstatný průběh jeho vzniku, tedy fungování divadelní party, která táhne za jeden provaz a společně usiluje o co nejlepší výsledek. Uplatní se zde proto i studenti se specifickými nároky, třeba jedinci s pohybovými vadami, neslyšící, zahraniční studenti programu Erasmus a další. Dramaturgie pro ně každoročně upravuje i vytváří role podle potřeby.


Estetická funkce divadelního textu přivádí studenty k tomu, že slova nestačí vnímat pouze jako informaci. V tomto směru souboru v počátcích hodně pomohl dnes již zesnulý profesor Ludvík Kundera (v roce 2000 ProFIdivadlo hrálo jeho hru Labyrint světa a lusthauz srdce), později profesor Martin Hilský (v roce 2010 v jeho překladu bylo uvedeno drama Romeo a Julian).


Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že studenti v ProFIdivadle nikdy nepoužili převzatou hudbu, vždy si ji vytvořili sami. Rovněž kostýmy a rekvizity vyrábějí původní, jen výjimečně vypůjčí něco na místech docela bizarních: od protialkoholní záchytné stanice Psychiatrické léčebny v Černovicích až po pohřební službu či patologickou anatomii.


Optimální pro tento soubor je realizace vlastní původní tvorby studentů, tedy autorské divadlo. Při tvorbě a výběru textů je totiž třeba zohlednit prostorové i technické možnosti (hraje se v nedivadelním prostoru bez opony a potřebného technického zázemí), nezkušenost herců, jejich hlasovou a pohybovou nevybavenost, množství a rozsah jednotlivých rolí. Je tedy nutno nasadit inscenaci, v níž nedominuje pouze několik postav s rozsáhlou textovou zátěží, nýbrž takovou hru, kde je zodpovědnost rozložena do více rolí menších. V Pulp Fiction kupř. účinkovalo asi 45 rolí, navíc kompars.


ProFIdivadlu se nejvíce autorsky osvědčili klasikové, jako třeba Komenský, Shakespeare nebo Dürrenmatt. Vstřícní k textovým úpravám byli rovněž Ivan Klíma či Marian Palla.


Studenti-diváci zvláště nehumanitních oborů často neznají kód vnímání divadla, neboť jsou zvyklí spíše na film a televizi. ProFIdivadlo se proto naučilo počítat se skutečností, že vždycky hned nepochopí osobitou stylizaci divadelní řeči. Třeba i u Shakespeara souboru někteří studentští diváci neprávem vytýkali, že do textu vkládá vulgarismy a sexuální narážky. Nějak jim ani nepřišlo na mysl, že by to autor sám od sebe takhle šťavnatě napsal. V této souvislosti ocitujme z dopisu prof. Hilského: „Potvrzujete mou zkušenost, že v jisté části mladého publika (o starším ani nemluvě) přežívá o Shakespearovi dosud představa cudného, lingvisticky vykastrovaného barda, kterou naprosto nesdílím. Poměrně dobře znám znění anglických originálů, kde je drsný erotický slang stejně častý, jako pasáže nesmírné jemnosti a cudnosti.“


Snad si ProFIdivadlo uchová co nejdéle šmrnc roztomilé neohrabanosti první prodloužené tanečních hodin pro mladší a nepokročilé. Aby další a další generace studentů měly na co vzpomínat.


Zájemce odkazujeme na publikaci 15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998 – 2012 (Munipress 2012, 118 stran, ISBN 978-80-210-5972-6)


PROfiDIVADLO na sociálních sítích


Chcete mít ty nejčerstvější zprávy o připravovaném představení? Zajímají vás drby ze zákulisí a režijní historky? Navštivte naše facebookové stránky!


Najdete nás také na Youtube a původní hudbu k našim představením si můžete poslechnout našem profilu na SoundCloudu.